Οικονομία

Συνάντηση Προεδρείου ΟΕΕ με Υφυπουργό Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη

Τα μείζονα θέματα, που απασχολούν τους οικονομολόγους και τους λογιστές – φοροτεχνικούς, συζήτησαν το Προεδρείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον Υφυπουργό Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη.

Οι εκπρόσωποι του ΟΕΕ, ο Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο Α’ Αντιπρόεδρος, Αβραάμ Πανίδης και ο Γενικός Γραμματέας, Κώστας Παπαδημητρίου επανέφεραν την πρότασή τους σχετικά με τον υπό έκδοση κανονισμό των υποχρεώσεων των λογιστών – φοροτεχνικών, που προκύπτουν από τον Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις», ζητώντας να ανατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών η κατάρτιση του κανονισμού για τους λογιστές – φοροτεχνικούς, ο κανονισμός να περιορίζεται αυστηρά στις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού και ο πειθαρχικός έλεγχος και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων να ασκούνται από το ΟΕΕ, ως ο δημόσιος φορέας που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των περιπτώσεων σοβαρής ασθένειας λογιστή – φοροτεχνικού, κύησης – λοχείας ή θανάτου, το ΟΕΕ ζήτησε την άμεση υπογραφή και ισχύ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που προβλέπει δυνατότητα παράτασης υποβολής των δηλώσεων των πελατών τους, ανάλογα με τη σοβαρότητα του νοσήματος.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν την πορεία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων και τέθηκαν τα θέματα, που έχουν ανακύψει, ενώ συμφώνησαν την θεσμοθέτηση της Τεχνικής Επιτροπής ΟΕΕ – Υπουργείου Οικονομικών – ΑΑΔΕ και τη σύγκλησή της σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Τέλος, συζητήθηκε σειρά θεμάτων, που αφορούν στα πεδία της φορολογίας, της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας